ஸ்ரீகற்பக விநாயகர்பதிகம் மதுரை மு,கோவிந்தசாமி ஐயர்
கற்பக விநாயகர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி காரைக்குடி ராம,சொ,சொக்கலிங்க ஐயா
வாடாமலர் மங்கை பதிகம்
மருதீசர் பதிகம்
ஸ்ரீ கற்பக விநாயக பதிகம் கிருஷ்ணய்யர்
தேசிவிநாயக ஒருபா ஒருபது சா.கணேசன்